نسخه فارسی النسخة العربية Türkçe Versiyonu English Version
دسته بندی پخش موسیقی

برندهای خودرو برندهای ساعت برندهای طلا و جواهر برندهای پوشاک برندهای مبلمان برندهای دکوراسیون برندهای ساختمانی برندهای ورزشی

تلفن 26216880

0

تلفن26216880

رستوران بین المللی ایندیگو رستوران بین المللی ایندیگو رستوران بین المللی ایندیگو رستوران بین المللی ایندیگو رستوران بین المللی ایندیگو رستوران بین المللی ایندیگو رستوران بین المللی ایندیگو رستوران بین المللی ایندیگو کافی شاپ بین المللی ایندیگو
www.loginbrands.com/indigorestaurant

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی با محیط لوکس


یکی از لذت های زیبای انسان، شناخت و تجربه ی محیطی فراتر از محیط زندگی او است، اما این فرصت گاه به سختی دست می دهد. رستوران بین المللی ایندیگو، با هدف ایجاد تجربه ای جهانی در سرزمین ایران تاسیس شده است. در طراحی داخلی ساختمان رستوران، از آثار هنری استفاده شده است که به نمایش بناهای زیبای جهانی می پردازد. تابلوی معروف جهان از جمله تابلوهایی است که بناهای جهان را در یک قاب به تصویر کشیده است.

وقتی تمام طعم ها و ذائقه های جهانی را در یک دهکده ایرانی میان شلوغی تهران تجربه کنی و در آن میان، چشمت به شگفتی های زیبای معماری جهان بیفتد، انگار در دنیای بی مرزی وارد شده ای که تجربه ای کمیاب را برایت رقم زده است. برای اولین بار در ایران، میانه مرداد ماه، رنگ های بنفش و پر از اسرار زیبایی ایندیگو، برای شما دنیایی تازه را رقم زده است.

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو


رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو


رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو


رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو


رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو


رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو


رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو


رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

رستوران بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

کافی شاپ بین المللی ایندیگو

مدیریت مدیریت: مهندس باقری
تلفن تلفن: 26216880
فکس فکس: 
تلفن همراه تلفن همراه: 
وب سایت وب سایت: www.indigorestaurant.ir
شبکه های اجتماعی شبکه های مجازی:   Follow us on Instagram
نشانی نشانی: تهران - خیابان ولیعصر - بعد از پل پارک وی - ابتدای خیابان فرشته - مجتمع لئومال - طبقه هم کف
به اشتراک بگذارید این آگهی را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook   Share on Twitter   Share on Google+   Share on Telegram   Share on Whatsapp Share on Whatsapp  === 0

ارتباط با مدیریت رستوران بین المللی ایندیگو


ایمیل:    
نام و فامیل:  
تلفن همراه:  
شهر:  
متن پیام  
صد ضربدر سه =     
   


تاریخ ثبت ثبت آگهی: 1398/06/24
به روز رسانی به روز رسانی: 1399/02/04
بازدید بازدید: 3198

مطالب و مقالات مرتبط

لوکس ترین رستوران های ایتالیایی
0

لوکس ترین رستوران های ایتالیایی

معرفی عجیب ترین رستوران های دنیا
0

معرفی عجیب ترین رستوران های دنیا

لوکس ترین رستوران های مدرن دنیا
0

لوکس ترین رستوران های مدرن دنیا

معرفی رستوران های لاکچری در پاریس
0

معرفی رستوران های لاکچری در پاریس

رستوران زیر دریا، جزیره رنگالی در کونراد مالدیو
1

رستوران زیر دریا، جزیره رنگالی در کونراد مالدیو

معرفی لوکس ترین رستوران های دبی
0

معرفی لوکس ترین رستوران های دبی

رستوران اتمسفر برج الخلیفه دبی
1

رستوران اتمسفر برج الخلیفه دبی

معرفی لوکس ترین رستوران های جهان در سال 2018
0

معرفی لوکس ترین رستوران های جهان در سال 2018

رستوران های لاکچری شگفت انگیز برج العرب
0

رستوران های لاکچری شگفت انگیز برج العرب

لوکس ترین رستوران های استانبول
0

لوکس ترین رستوران های استانبول

© Copyright 2015-2021 loginbrands.com - All Rights Reserved - Design & Develop by: LOGINBRANDS