نسخه فارسی النسخة العربية Türkçe Versiyonu English Version
دسته بندی پخش موسیقی

برندهای خودرو برندهای ساعت برندهای طلا و جواهر برندهای پوشاک برندهای مبلمان برندهای دکوراسیون برندهای ساختمانی برندهای ورزشی

تلفن 29115087

5

تلفن29115087

رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه رستوران ایتالیایی بیچه
www.loginbrands.com/bicetehran Bice Italian restaurant in other language(s):  Bice Italian restaurant in English

رستوران ایتالیایی بیچه

انواع غذاهای ایتالیایی


رستوران بیچه واقع در هتل پارسیان آزادی با هدف آشنا نمودن ایرانیان با غذاهای ایتالیایی به شیوه ای که شاید تا امروز در ایران سرو نشده باشد، به تهران آمده است.

نه تنها با غذاهایش، بلکه با فضا، دکوراسیون، سرویس و هرچیز مرتبط دیگری. با تجربه شبی در رستوران FINE DINING بیچه بخشی از مردمی در سراسر جهان می شوید که فضای خاصی را تجربه می کنند.

فضایی که رستوران ایتالیایی بیچه در سراسر دنیا تضمین می کند، کیقیت بالای محصولات غذایی و اقلام وارداتی بیچه تهران از ایتالیا باعـث امکان ارائه ی دستور پخت اصیل بیچه می شود. بیچه تهران دارای دو سالن در مجموع با گنجایش پذیرایی 140 نفر و یک سالن غذاخوری اختصاصی می باشد.

دکوراسیون رستوران، مدرن و شیک به همراه نمایی از تهران در شب است. همه ی پرسنل به زبان انگلیسی صحبت می کنند و توسط گروه بیچه تعلیم دیده اند. سرآشپز گایتانو ریچیو، سرآشپز اجرایی و گروه آشپزی اش به تمام دنیا سفر کرده اند و دستور پخت های جدید را بر اساس محصولات هر ناحیه ترکیب کرده اند تا رضایت همه مهمانان را به دست آورند.

رستوران بیچه در تهران

رستوران بیچه در تهران

رستوران بیچه واقع در هتل پارسیان آزادی با هدف آشنا نمودن ایرانیان با غذاهای ایتالیایی به شیوه ای که شاید تا امروز در ایران سرو نشده باشد، به تهران آمده است.

دکوراسیون رستوران ایتالیایی بیچه

دکوراسیون رستوران ایتالیایی بیچه

دکوراسیون رستوران، مدرن و شیک به همراه نمایی از تهران در شب است. همه ی پرسنل به زبان انگلیسی صحبت می کنند و توسط گروه بیچه تعلیم دیده اند. سرآشپز گایتانو ریچیو، سرآشپز اجرایی و گروه آشپزی اش به تمام دنیا سفر کرده اند و دستور پخت های جدید را بر اساس محصولات هر ناحیه ترکیب کرده اند تا رضایت همه مهمانان را به دست آورند.

فضای داخلی رستوران

فضای داخلی رستوران

بیچه نه تنها با غذاهایش، بلکه با فضا، دکوراسیون، سرویس و هرچیز مرتبط دیگری. با تجربه شبی در رستوران FINE DINING بیچه بخشی از مردمی در سراسر جهان می شوید که فضای خاصی را تجربه می کنند.

ظرفیت پذیرایی بیچه

ظرفیت پذیرایی بیچه

بیچه تهران دارای دو سالن در مجموع با گنجایش پذیرایی 140 نفر و یک سالن غذاخوری اختصاصی می باشد.

دستور پخت اصیل ایتالیایی

دستور پخت اصیل ایتالیایی

فضایی که رستوران ایتالیایی بیچه در سراسر دنیا تضمین می کند، کیفیت بالای محصولات غذایی و اقلام وارداتی بیچه تهران از ایتالیا باعـث امکان ارائه دستور پخت اصیل در رستوران ایتالیایی بیچه می شود.

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

رستوران ایتالیایی بیچه

دست پخت ممتاز

بئاتریس روجری "بیچه"، در سرمای زمستان سال 1901 در خانواده توسکانی به دنیا آمد. علاقه او به آشپزی در سنین کم آشکار شد و به سرعت به خط مشی زندگی وی تبدیل شد. سال ها همه او را برای افتتاح رستورانش تشویق کردند اما او تا سال 1926 با افتتاح آن موافق نبود. در نهایت اولین رستوران بیچه در شهر میلان و با نام " II Ristorante Da Gino e Bice " افتتاح شد. از همان ابتدا خانواده با او همراه شدند و در کنار "بیچه" در آشپزخانه، برادران و خواهرانش هم در سالن رستوران به پیش خدمتی مشغول شدند.

بعدها اسم رستوران با حذف اسم "جینو" (نام همسرش) به "بیچه" تغییر کرد. بئاتریس بوجری به مهمان نوازی فوق العاده اش معروف بود. به گفته اولین مشتری های او، ناهار خوردن در رستوران بیجه مانند ناهار خوردن در خانه دوستان بود و این دقیقا همان چیزی بود که "بیچه" از رستورانش انتظار داشت، محیطی گرم و دوستانه. امروز هم همین کیفیت موجب تمایز "بیچه" از همه رستوران های ایتالیایی دیگری است که شما در سراسر دنیا مشاهده می کنید. "بیچه" هم در میلان و هم در محل تابستانی آن ها در ساحل زمرد در "ساردینیا" -جایی که میزبان اعضای خانواده های سلطنتی و دیگر شخصیت های معروف بود- موفق شد. پسران "بئاتریس"، رومئو و روبرتو تصمیم گرفتند نام "بیچه" را به آن سوی اقیانوس و کشور آمریکا ببرند. پس آن ها اولین شعبه خود را در آمریکا در خیابان 54ام نیویورک افتتاح کردند.

مدیریت مدیریت: جناب آقای الوندی
تلفن تلفن: 29115087
فکس فکس: 
تلفن همراه تلفن همراه: 
وب سایت وب سایت: www.bicetehran.com
شبکه های اجتماعی شبکه های مجازی:   Follow us on Facebook   Follow us on Instagram
نشانی نشانی:  تهران - بزرگراه شهید چمران - تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) - هتل پارسیان آزادی
به اشتراک بگذارید این آگهی را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook   Share on Twitter   Share on Google+   Share on Telegram   Share on Whatsapp Share on Whatsapp  === 5

ارتباط با مدیریت رستوران ایتالیایی بیچه


ایمیل:    
نام و فامیل:  
تلفن همراه:  
شهر:  
متن پیام  
صد ضربدر سه =     
   


تاریخ ثبت ثبت آگهی: 1395/06/06
به روز رسانی به روز رسانی: 1397/11/03
بازدید بازدید: 8800

مطالب و مقالات مرتبط

رستوران های لاکچری شگفت انگیز برج العرب
0

رستوران های لاکچری شگفت انگیز برج العرب

معرفی رستوران های لاکچری در پاریس
0

معرفی رستوران های لاکچری در پاریس

معرفی عجیب ترین رستوران های دنیا
0

معرفی عجیب ترین رستوران های دنیا

رستوران اتمسفر برج الخلیفه دبی
1

رستوران اتمسفر برج الخلیفه دبی

معرفی لوکس ترین رستوران های دبی
0

معرفی لوکس ترین رستوران های دبی

معرفی لوکس ترین رستوران های جهان در سال 2018
0

معرفی لوکس ترین رستوران های جهان در سال 2018

لوکس ترین رستوران های مدرن دنیا
0

لوکس ترین رستوران های مدرن دنیا

لوکس ترین رستوران های ایتالیایی
0

لوکس ترین رستوران های ایتالیایی

رستوران زیر دریا، جزیره رنگالی در کونراد مالدیو
1

رستوران زیر دریا، جزیره رنگالی در کونراد مالدیو

لوکس ترین رستوران های استانبول
0

لوکس ترین رستوران های استانبول

© Copyright 2015-2021 loginbrands.com - All Rights Reserved - Design & Develop by: LOGINBRANDS