نسخه فارسی النسخة العربية Türkçe Versiyonu English Version
دسته بندی پخش موسیقی

برندهای خودرو برندهای ساعت برندهای طلا و جواهر برندهای پوشاک برندهای مبلمان برندهای دکوراسیون برندهای ساختمانی برندهای ورزشی

تلفن 75021

برندهای ورزشی

0

تلفن75021

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک) باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک) باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک) باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک) باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک) باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک) باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان) باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان) باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب) باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب) باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال) باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)
www.loginbrands.com/oxygenfamily

گروه اکسیژن

خدمات ورزشی لاکچری


باشگاه اکسیژن در سال 1382 با افتتاح اولین شعبه خود در خیابان فرشته با هدف ارائه خدمات ورزشی در سطحی بالاتر از استاندارد باشگاههای ورزشی در آن زمان متولد شد. در همان ابتدای کار با در نظر گرفتن چند نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات و طراحی محیط و فضای ورزشی، اکسیژن موفق شد که در مدت زمان کوتاهی نام خود را در بین اهالی ورزش بدنسازی مطرح نماید و از همان موقع نوآوری و ارائه خدمات سطح بالای ورزشی سرلوحه استراتژی این باشگاه قرار گرفت. به طوری که در طول سالهای گذشته اکسیژن به نامی خوش و معتبر در بین ورزشکاران تبدیل شده و همواره به عنوان لیدر در تجارت باشگاههای ورزشی و سلامتی ایران از آن یاد می شود.

هدف باشگاه اکسیژن ارائه خدمات ورزشی در بالاترین سطح آن است.
از این رو اکسیژن به منظور ارائه بهترین خدمات با تعریف زیر مجموعه هایی برای اکسیژن مشخص می کند که این خدمات ورزشی را متناسب کدام دسته از مخاطبان خود تعریف نموده است.
اعضای اکسیژن میتوانند با توجه به نوع ثبت نام های خود از امکانات شعبات دیگر نیز استفاده نمایند. به عنوان مثال اعضای اکسیژن رویال میتوانند از خدمات کلیه شعبات اکسیژن با ارائه کارت عضویت خود استفاده نمایند.

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن رویال

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن رویال


باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن رویال

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن رویال


باشگاه ورزشی اکسیژن پرو (مجموعه ورزشی انقلاب)

باشگاه ورزشی اکسیژن پرو (مجموعه ورزشی انقلاب)


باشگاه ورزشی اکسیژن پرو (مجموعه ورزشی انقلاب)

باشگاه ورزشی اکسیژن پرو (مجموعه ورزشی انقلاب)


باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)


باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)


باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)


باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)


باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (شهرک)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (سبحان)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن پرو (انقلاب)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

باشگاه ورزشی لاکچری اکسیژن (رویال)

مدیریت مدیریت: 
تلفن تلفن: 75021
فکس فکس: 
تلفن همراه تلفن همراه: 
وب سایت وب سایت: www.oxygen.ir
شبکه های اجتماعی شبکه های مجازی:   Follow us on Instagram   Join us on Telegram
نشانی نشانی: 
به اشتراک بگذارید این آگهی را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook   Share on Twitter   Share on Google+   Share on Telegram   Share on Whatsapp Share on Whatsapp  === 0

ارتباط با مدیریت گروه اکسیژن


ایمیل:    
نام و فامیل:  
تلفن همراه:  
شهر:  
متن پیام  
صد ضربدر سه =     
   


تاریخ ثبت ثبت آگهی: 1396/05/24
به روز رسانی به روز رسانی: 1400/04/09
بازدید بازدید: 12426

مطالب و مقالات مرتبط

پردرآمدترین بازیکنان فوتبال 2020
0

پردرآمدترین بازیکنان فوتبال 2020

جت شخصی کریستیانو رونالدو
0

جت شخصی کریستیانو رونالدو

نیوکمپ ورزشگاه تیم فوتبال بارسلونا
0

نیوکمپ ورزشگاه تیم فوتبال بارسلونا

لانه پرنده، استادیوم ملی پکن
0

لانه پرنده، استادیوم ملی پکن

بهترین زمین های گلف جهان
1

بهترین زمین های گلف جهان

ورزشگاه سن سیرو شهر میلان
0

ورزشگاه سن سیرو شهر میلان

بیوگرافی دیگو مارادونا
0

بیوگرافی دیگو مارادونا

نگاهی به ورزشگاه رئال مادرید سانتیاگو برنابئو
1

نگاهی به ورزشگاه رئال مادرید سانتیاگو برنابئو

ورزشگاه های جام جهانی 2022 قطر
0

ورزشگاه های جام جهانی 2022 قطر

کریستیانو رونالدو و برند CR7
0

کریستیانو رونالدو و برند CR7

© Copyright 2015-2021 loginbrands.com - All Rights Reserved - Design & Develop by: LOGINBRANDS