نسخه فارسی النسخة العربية Türkçe Versiyonu English Version
دسته بندی پخش موسیقی

برندهای خودرو برندهای ساعت برندهای طلا و جواهر برندهای پوشاک برندهای مبلمان برندهای دکوراسیون برندهای ساختمانی برندهای ورزشی

تلفن 88576006 - 87106

برندهای ساختمانی

0

تلفن88576006 - 87106

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو
www.loginbrands.com/sadrstone Sadr Stone in other language(s):  Sadr Stone in English شركة صدر استون باللغة العربية

صدر استون

تولید سنگ های دکوراتیو (سنگ آنتیک و مصنوعی)


صدر استون به عنوان زیر مجموعه هولدینگ صدر با هدف تولید بتن اکسپوز، سنگ آنتیک و سنگ مصنوعی و همچنین سازگار با طبیعت در سال 1383 در تهران تاسیس شد و آغاز به کار نمود. مدیران این شرکت یک سال بعد کارخانه عظیم خود را در تهران با ظرفیت تولید سالانه 300000 متر مربع حاضر و آماده بهره برداری نمودند؛ اما جهت استفاده از فن آوری روز دنیا و کسب تجربه از شرکتهای بزرگ و صاحب نام در زمینه سنگهای دکوراتیو و همچنین بالا بردن کیفیت محصولات خود با مسئولین شرکت کانادایی وارد مذاکره شد و پس از رایزنی های فراوان موفق به حصول توافق جهت تولید محصولات خود تحت لیسانس این شرکت شدند.

از همین رو محصولات سنگ آنتیک صدر استون که برای اولین بار در نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون و معماری داخلی در سال 86 در محل دائمی نمایشگاههای تهران در معرض بازدید عموم قرار گرفت، مورد استقبال غیر قابل وصفی از سوی اساتید، مهندسین، معماران و همچنین عموم بازدید کنندگان واقع شد. پس از آن حضور موفق در چند نمایشگاه خارجی،عرصه فعالیت شرکت صدر استون را به آن سوی مرزهای میهن عزیزمان گسترش داد. حال مدیران این شرکت بنا دارند تا با تاسیس کارخانه در کشورهای مختلف آوازه شهرت شرکتهای تولیدی ایرانی را در آن مناطق طنین انداز سازند.

سنگ دکوراتیو و مصنوعی

سنگ دکوراتیو و مصنوعی


سنگ دکوراتیو و مصنوعی

سنگ دکوراتیو و مصنوعی


سنگ دکوراتیو و مصنوعی

سنگ دکوراتیو و مصنوعی


سنگ دکوراتیو و مصنوعی

سنگ دکوراتیو و مصنوعی


سنگ دکوراتیو و مصنوعی

سنگ دکوراتیو و مصنوعی


سنگ دکوراتیو و مصنوعی

سنگ دکوراتیو و مصنوعی


سنگ دکوراتیو و مصنوعی

سنگ دکوراتیو و مصنوعی


سنگ دکوراتیو و مصنوعی

سنگ دکوراتیو و مصنوعی


سنگ دکوراتیو و مصنوعی

سنگ دکوراتیو و مصنوعی


سنگ دکوراتیو و مصنوعی

سنگ دکوراتیو و مصنوعی


تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

تولید سنگ مصنوعی و دکوراتیو

سنگ مثلثی بتن اکسپوز پیش ساخته

سنگ مثلثی بتن اکسپوز پیش ساخته

بتن اکسپوز پیش ساخته فوق سبک طرح سنگ هرمی

بتن اکسپوز پیش ساخته فوق سبک طرح سنگ هرمی

سنگ کرافت دکوراتیو طرح دیاموند

سنگ کرافت دکوراتیو طرح دیاموند

سنگ طرح بتن اکسپوز بلوکی

سنگ طرح بتن اکسپوز بلوکی

سنگ دکوراتیو مصنوعی و آنتیک طرح بادبر

سنگ دکوراتیو مصنوعی و آنتیک طرح بادبر

روکش سنگ مصنوعی تزیینی

روکش سنگ مصنوعی تزیینی

سنگ مثلثی بتن اکسپوز پیش ساخته

سنگ مثلثی بتن اکسپوز پیش ساخته

سنگ مصنوعی چوب نما طرح ترمووود

سنگ مصنوعی چوب نما طرح ترمووود

 سنگ آنتیک تزئینی Stack Stone

سنگ آنتیک تزئینی Stack Stone

سنگ آنتیک دکوراتیو ترکیبی S.T استک-توسکانی

سنگ آنتیک دکوراتیو ترکیبی S.T استک-توسکانی

سنگ مصنوعی تزئینی RUBBLE STONE

سنگ مصنوعی تزئینی RUBBLE STONE

سنگ دکوراتیو آنتیک طرح صخره

سنگ دکوراتیو آنتیک طرح صخره

سنگ مصنوعی تزئینی قلوه سنگ رودخانه ای

سنگ مصنوعی تزئینی قلوه سنگ رودخانه ای

سنگ فوق سبک بتن اکسپوز ریتین

سنگ فوق سبک بتن اکسپوز ریتین

سنگ مصنوعی تزئینی QUICK STACK

سنگ مصنوعی تزئینی QUICK STACK

بتن اکسپوز پیش ساخته فوق سبک طرح سنگ هرمی

بتن اکسپوز پیش ساخته فوق سبک طرح سنگ هرمی

سنگ آجرنما نسوز آنتیک و مصنوعی

سنگ آجرنما نسوز آنتیک و مصنوعی

سنگ مصنوعی دکوراتیو طرح آهکی لایم استون

سنگ مصنوعی دکوراتیو طرح آهکی لایم استون

سنگ دکوراتیو مصنوعی و آنتیک LEDGE STACK

سنگ دکوراتیو مصنوعی و آنتیک LEDGE STACK

سنگ بتن اکسپوز پیش ساخته طرح خشت

سنگ بتن اکسپوز پیش ساخته طرح خشت

بتن اکسپوز پیش ساخته طرح سنگ فازی

بتن اکسپوز پیش ساخته طرح سنگ فازی

سنگ کرافت دکوراتیو طرح یوروپین

سنگ کرافت دکوراتیو طرح یوروپین

سنگ مصنوعی طرح ELEGANCE

سنگ مصنوعی طرح ELEGANCE

سنگ دکوراتیو مصنوعی طرح خشکه چین

سنگ دکوراتیو مصنوعی طرح خشکه چین

سنگ کرافت دکوراتیو

سنگ کرافت دکوراتیو

سنگ مصنوعی دکوراتیو طرح ابر

سنگ مصنوعی دکوراتیو طرح ابر

سنگ فوق سبک بتن اکسپوز شوکو صدر استون

سنگ فوق سبک بتن اکسپوز شوکو صدر استون

سنگ دکوراتیو مصنوعی

سنگ دکوراتیو مصنوعی

سنگ دکوراتیو آنتیک طرح صخره

سنگ دکوراتیو آنتیک طرح صخره

سنگ مصنوعی و دکوراتیو طرح آنتیک

سنگ مصنوعی و دکوراتیو طرح آنتیک

محصولات، پروژه ها و مقالات بتن اکسپوز صدر استون (کلیک کنید:) بتن اکسپوز

مدیریت مدیریت: آقای مهندس صدری
تلفن تلفن: 88576006 - 87106
فکس فکس: 
تلفن همراه تلفن همراه: 
وب سایت وب سایت: www.sadrstone.com
شبکه های اجتماعی شبکه های مجازی:   Follow in Facebook   Follow in Twitter   Follow us in Instagram   Follow in Google+
نشانی نشانی: تهران - شهرک غرب - فاز 2 - خیابان هرمزان - بین کوچه دوم و چهارم - پلاک 1
به اشتراک بگذارید این آگهی را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook   Share on Twitter   Share on Google+   Share on Telegram   Share on Whatsapp Share on Whatsapp  === 0

ارتباط با مدیریت صدر استون


ایمیل:    
نام و فامیل:  
تلفن همراه:  
شهر:  
متن پیام  
صد ضربدر سه =     
   


تاریخ ثبت ثبت آگهی: 1396/03/09
به روز رسانی به روز رسانی: 1399/03/22
بازدید بازدید: 4411

مطالب و مقالات مرتبط

پنت‌ هاوس مجلل دونالد ترامپ در منهتن
0

پنت‌ هاوس مجلل دونالد ترامپ در منهتن

معرفی فرودگاه بین المللی چانگی سنگاپور
0

معرفی فرودگاه بین المللی چانگی سنگاپور

تراس هادسون یاردز در منهتن نیویورک
0

تراس هادسون یاردز در منهتن نیویورک

آسمان خراش 432 پارک اونیو در نیویورک
0

آسمان خراش 432 پارک اونیو در نیویورک

برج تایپه 101 آسمان خراشی 106 طبقه‌ای
0

برج تایپه 101 آسمان خراشی 106 طبقه‌ای

برج جین مائو در شانگهای
0

برج جین مائو در شانگهای

آسمان خراش آبشار درچین
0

آسمان خراش آبشار درچین

برج لاله شهر لندن
0

برج لاله شهر لندن

ساختمان سبز شهر شانگهای
0

ساختمان سبز شهر شانگهای

برج مرکز مالی CTF گوانگجو
0

برج مرکز مالی CTF گوانگجو

© Copyright 2015-2020 loginbrands.com - All Rights Reserved - Design & Develop by: LOGINBRANDS